Contact opnemen >

Werkwijze

Uitgangspunten
U neemt vrijblijvend contact met ons op en komt in contact met een projectleider. Deze bespreekt met u wat de uitgangspunten zijn. Het bepalen van de uitgangspunten gebeurd veelal door een projectbezoek op locatie al behoord het maken van een opgave op basis van een tekening ook tot de mogelijkheden.

Technische engineering
Als de uitgangspunten bekend zijn volgt de technische engineering. Om immers een offerte te kunnen opmaken moeten de juiste componenten bij elkaar worden gebracht en dient er een keuze te worden gemaakt over de wijze waarop de installatie wordt aangelegd. Als inhoudelijk bekend is hoe we een bepaalde installatie het beste kunnen uitvoeren wordt bekeken welke aanpak het beste bij de situatie past.

Offerte
Na de technische engineering van het gewenste systeem ontvangt u binnen de afgesproken termijn van ons een vrijblijvende, keurig verzorgde en leesbare offerte. Nadat u de offerte heeft ontvangen volgt er een contact tussen u en onze projectleider. Dit kan op uw eigen initiatief of onze projectleider neemt contact met u op. Eventuele onduidelijkheden worden aan u opgehelderd en zo nodig wordt de offerte vrijblijvend voor u aangepast.

Opdracht en oplevering
Als al uw wensen vertaalt zijn in de opgave en u verleent ons opdracht worden de werkzaamheden ingepland. Onze vakbekwame monteurs komen op afspraak bij u de werkzaamheden uitvoeren. Na de inbedrijfstelling volgt er een duidelijke gebruikersinstructie en leveren wij het systeem samen met u op.

Nazorg
Indien gewenst verzorgen wij een service-/onderhouds overeenkomst voor de geïnstalleerde installatie. Hiermee draagt u de zorg over het systeem aan ons over. Wij komen jaarlijks langs voor onderhoud van het systeem. Mocht u desondanks toch een storing hebben staat onze service afdeling 24/7 voor u klaar om deze snel en adequaat te verhelpen.