Contact opnemen >

Brandmeld

De grondslag… de eisende partij

Veelal komt de eis voor een brandmeldinstallatie voort uit de functie van het gebouw. Zo wordt er in logiesgebouwen of kinderdagverblijven veelal een brandmeldinstallatie met volledige detectie geëist. Voor andere gebouwen geldt dan weer de eis voor een niet automatische brandmeldinstallatie. De eis voor de omvang van de installatie wordt door de gemeente opgelegd in de gebruiksvergunning. De brandweer treedt dan als adviserende partij op richting de gemeente die gebruiksvergunning afgeeft. Een gebruiksvergunning heeft u nodig om uw gebouw in gebuik te mogen hebben en houden.

Het kan ook zo zijn dat uw verzekeringsmaatschappij een brandmeldinstallatie eist. Die eis komt dan meestal voort vanuit schade beperkend oogpunt. De verzekering heeft er immers baat bij om de schade te beperken bij brand. Op die manier kan men de kosten voor uw premie laag houden. U investeert op dat moment dus in het laag houden van uw verzekeringspremie.

De derde mogelijkheid is dat u als eigenaar van het gebouw het prettig vindt dat er een brandmeldinstallatie aanwezig is. Een installatie die voorziet in uw veiligheid en in de veiligheid van uw gasten en personeel.

Programma van Eisen

Een combinatie van voorgenoemde eisende partijen is natuurlijk altijd mogelijk. De uitgangspunten en de eisende partijen worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Op basis van dat PvE kan de installateur een aanbieding voor u opstellen.

Onderhoud

Middels jaarlijks onderhoud wordt de installatie in een goede conditie gehouden. U sluit hiervoor een onderhoudscontract af. Dat onderhoudscontract dient tevens als bewijs richting de eisende partijen dat u een goed gebouw eigenaar bent en aan uw verplichtingen voldoet.

Doormelding

Afhankelijk van de eisende partijen bestaat de mogelijkheid om door te melden naar een meldkamer. Indien de brandweer de eisende partij is zal de de meldkamer zijn van de regionale brandweer (BAC). In het geval dat u of de verzekering eisende partij is zal doormelding plaats vinden naar een particuliere meldkamer (PAC). Met de betreffende meldkamer wordt een actiepatroon afgesproken in het geval van een brandmelding.

Certificering

In het geval van doormelding wordt veelal certificering van de installatie vereist. Die certificering zorgt ervoor dat de installatie aan de basis kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast wordt het risico op ongewenste, onechterlijke of valse meldingen tot een minimum beperkt. Hierdoor wordt nodeloze actie van de meldkamer, en het nodeloze uitrukken van de brandweer voorkomen.

Laat u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden, neem contact op!